“Bu Sorunlar Çözülmedikçe Sistemin 4+4 ya da 5+3 Olmasının Bir Önemi Yok”

“Doğru Müfredat, Az Sınıf Mevcudu ve Sosyalleşme Olmadan Taban Sistemin 4+4 ya da 5+3 Olmasının Hiçbir Önemi Yok”

TESİAD ve TESAM Kurucu Genel Başkanı Muhammet İlyas Bozkurt, 27 Kasım 2013’te katıldığı bir televizyon programında eğitim sistemindeki sorunlara değinmişti. İdeal bir eğitim öğretimin sınıf mevcudunun azaltılması, müfredatın çağın gerekliliklerine göre güncellenmesi ve tam gün eğitimde öğrencinin öğleden sonra sosyalleşmesi ile mümkün olduğunu ifade eden Bozkurt, bunlar yapılmadıkça 4+4 ya da 5+3 gibi değişikliklerin bir önemi olmadığını belirtmişti.

You may also like...