Category: Yayınlar

TESAM Geleceğin Üniversiteleri Raporu

TESAM Geleceğin Üniversiteleri Raporu   Ülkemizde ise 1982 yılında getirilen sistemin yeniden yapılandırılması maalesef gecikmiştir. Ülkemizde eğitim konusunda olduğu gibi Yükseköğretim alanındaki tartışmalar da çoğunlukla, siyasal ve ideolojik ayrışmaların ve iktidar kavgalarının içerisinde karşımıza...

Yakup Öztürk – Dehya Nedir?

Dehya nedir? Dehya kelimesi Arapça bir sözcüktür. Dehya kelimesi, deha kelimesinin anlamca daha da güçlendirilmiş halidir. Zekâ ve akıllılığın son mertebesi, son derecesi demektir. İleriyi görebilmek, özgün fikirleri olmak vb. anlamları ihtiva eden bir...

Eğitim Raporu

Eğitim ve öğretim bir sistem, strateji ve planlama işidir. Bunun için eğitimi sağlam bir sistem üzerine bina etmek eğitimin geriye kalan bütün özellikleri kadar önemlidir. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman en önemli özellikleri en üst...